Begrafenisvereniging
"De Laatste Eer"
Anjum

Vereniging:

Aangesloten bij de Federatie van Uitvaartverenigingen in Friesland. Geen commerciële instelling of onderneming, dus verzorging van begrafenissen en crematies zonder winstoogmerk.

Inspraak van leden bij bepalingen van:

  • Het te voeren beleid.
  • De te betalen contributie.
  • De vergoeding welke op de kostennota in mindering wordt gebracht.

Voorzieningen:

  • Aula met koeling in het MFA De Dobbe
  • Materialen enz. voor de uitvaart.
  • Een eigen begraafplaats.

Door deze voorzieningen in eigen plaats kan men de overledene in overleg met de bode bezoeken.

Diensten:

  • Bode dag en nacht bereikbaar.
  • In geval van overlijden, verzorging thuis of in het mortuarium.
  • Het doen van aangifte bij overlijden en verdere noodzakelijke formaliteiten, zoals eventueel aankoop graven, regeling van crematorium e.d.
  • Indien gewenst hulp bij het opstellen van de rouwbrief en/of advertentie, het geven van opdracht aan drukker en dagbladen, het regelen van en assisteren bij rouwdiensten, begrafenisplechtigheden en crematies verzorgen van condoleanceregisters etc.

Algemeen:

Onze vereniging heeft indertijd gemeend te moeten zorgen voor eigentijdse voorzieningen in eigen woonplaats, maar die brengen uiteraard financiële lasten met zich mee.
Daarom wordt de contributie geheven. De hoogte ervan wordt jaarlijks op de algemene ledenvergadering vastgesteld.

Op de kosten van de verzorging van de uitvaart wordt voor de leden een tegemoetkoming van €700 ,= verleend, jaarlijks vast te stellen op de algemene jaarvergadering. De contributie bedraagt momenteel € 16.00 per persoon per jaar, waarbij kinderen beneden 18 jaar in het lidmaatschap van de ouders zijn begrepen.
Betaling van de contributie geschiedt zoveel mogelijk automatisch.(incasso)
Het lidmaatschap heeft verder nog financiële voordelen bij b.v. aankoop graf.

Wenst men op latere leeftijd lid te worden van onze vereniging, dan dient inschrijfgeld te worden betaald volgens de door de Federatie van Uitvaartverenigingen in Friesland vastgestelde tabel.

Kostenoverzicht leden begrafenisvereniging ten opzichte van het niet lid zijn van de begrafenisvereniging
Aangegeven kosten zijn een gemiddelde en geven een totaal van een uitvaart van 1 persoon.

Salarissen

Bode
Dragers
Kist inbrengen
Klokluiden
Grafdelven
Administratie

Lid

Geen lid

 
   

€ 1420,--

€ 1420,--

 
 

subtotaal

€1420,--

€1420,--

 


Vereniging
 Kaspersma

 
Huur aula
Huur rouwauto


 € 325,--
€ 250,--


 € 325,--
€ 250,--

 

 
 

subtotaal

€ 1995,--

€ 1995,--

 

Bijdrage

Ledenkorting

€ 800,--

   

Recht van begraven

1 graf

€ 450,--

€ 1450,--

 
 Bij het inhuren van een externe bode worden € 200,00 administratiekosten in rekening gebracht.                

 

Verschil lid of geen Lid

€ 1800,00

€ 1645,--

€ 3445,--

 

Verder voorkomende kosten voor een uitvaart zijn: bij benadering:
Advertentiekosten  ongeveer. € 250,--
Rouwkaarten          ongeveer. € 650,--
Bloemen                 ongeveer. € 150,--
Grafkist                   ongeveer. € 600,--
Grafmonument       ongeveer. € 2500,--
Koffie
drinken         ongeveer. € 300,--

Sinds 2003 is het kistenfonds overgegaan naar de begrafenisvereniging "De Laatste Eer" te Anjum
U kunt zich hiervoor aanmelden bij de penningmeester van de begrafenisvereniging Dhr.J.Wijbenga
Contributie Kistenfonds per persoon per jaar = € 13,00
Uitkering Kistenfonds = € 400,00

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de ledenadministrateur:

J.Wijbenga
Oostmahorn 1
9133 DS Anjum
telefoon 0519-321736
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.