Begrafenisvereniging
"De Laatste Eer"
Anjum

Waarom zou je lid worden, of blijven van de lokale uitvaartvereniging ?

Samenhorigheid, respectvol en zonder winstbejag.

Lid wordt of blijf je om de leefbaarheid/samenhorigheid in je eigen leefomgeving te bevorderen.
Het geeft de mogelijkheid om in de Algemene Ledenvergadering invloed op de gang van zaken uit te oefenen.
Na een overlijden moet er in korte tijd veel geregeld worden.
Onze vereniging zorgt er samen met de uitvaartleider voor dat een uitvaart op een respectvolle wijze wordt uitgevoerd, overeenkomstig de wensen van de nabestaanden en onze lokale normen en waarden.
Het moet voor de nabestaanden een troostrijke gedachte zijn dat de zorgen van uitvoering rond de uitvaart weggenomen worden.

En dat alles zonder winstbejag.

Financieel voordeel.

De vereniging betaald eerst de diverse kosten aan de dienstverleners en leveranciers.
Later worden de netto bedragen in rekening gebracht, met volledige inzage in de werkelijke kosten.
Lid zijn is daardoor voor een ieder interessant, ook al heeft u reeds een voorziening ( verzekering) getroffen.
Het lid zijn, blijven of worden heeft een belangrijk financieel voordeel!
Daarnaast is er ook de mogelijkheid om vooraf bij de uitvaartleider advies in te winnen of uw specifieke wensen met hem te bespreken.
Maar ook bij een overlijden zonder overleg vooraf is de uitvaartleider iemand die u veelal kent.
De vereniging werkt met een bij u bekende uitvaartleider dit in tegenstelling tot andere organisaties/verzekeringen.
Hoewel ook die mensen goed werk kunnen leveren is het voor de nabestaanden veelal een onbekende.

Lidmaatschap.

Voor het lidmaatschap betaalt u een contributie van €20,00 euro per jaar per persoon vanaf 18 jaar, (kinderen, van ouders en/of verzorgers welke lid zijn van onze vereniging, zijn lid zonder te betalen), dit bedrag is zonder meer laag te noemen.

Naast de eerder genoemde voordelen ontvangen de nabestaanden een zgn. ledenkorting welke voor 2024 in de ledenvergadering is vastgesteld op          € 1000,- op de gemaakte kosten per uitvaart ( voor alle leden ook onder de 18 jaar).

Verzekering / reservering.

Onze vereniging is geen verzekering.
De uitvaartkosten zijn de afgelopen jaren sterk gestegen.
Wij adviseren onze leden daarover na te denken en daarvoor iets te regelen.
Het is belangrijk dat op tijd te doen.
Het geeft rust als deze zaken van te voren goed geregeld zijn.
Onze vereniging werkt niet samen met een verzekering zij adviseert de leden zo nodig een geïndexeerde kapitaal verzekering af te sluiten.
Uiteraard zijn er ook andere goede mogelijkheden zoals zelf zorgen voor een eigen reservering.

Lid zijn en/of worden betekent,  "Kwaliteit in eigen dorp houden".