Begrafenisvereniging
"De Laatste Eer"
Anjum

LEDENVERGADERING 2024

 

Ledenvergadering DLE 20 maart 2024.

Mededeling Begrafenisvereniging “De Laatste Eer” Anjum.

 

Geachte Leden,

Op de jaarlijkse ledenvergadering van de vereniging gehouden op 20-03-2023 is besloten de contributie te verhogen naar € 20,00 per jaar per persoon.

Voor degene die via incasso betalen hoeft u niets te doen, de incasso wordt automatisch aangepast.

Voor degene die de contributie periodiek overmaken graag het bedrag aanpassen in uw telebankieren of uw bank informeren.

Voor degene die de contributie reeds hebben overgemaakt gaarne het ontbrekende bedrag (€ 4,00) alsnog overmaken.

 

Wijziging penningmeester vereniging.

JacobWillem Verbeek neemt het stokje over van Jappie Wijbenga

Gegevens staan bovenzijde van deze brief. J.Wijbenga blijft nog 1 jaar in het bestuur als achterwacht.

 

Mvg JW.Verbeek

        J.Wijbenga

          21-03-2024