Begrafenisvereniging
"De Laatste Eer"
Anjum

JAARVERSLAG

Jaarverslag  2022

 

Het afgelopen jaar zijn er .15.. mensen begraven of gecremeerd.

 

De namen van de overledenen zijn.

 

-         J. Tilma- Kamminga                          94 jaar.

-         P. Bakker                                           85 jaar.

-         M. Heeringa-Bakker                          75 jaar.

-         J. Reitsma                                         90 jaar. 

     S.Cuperus                                         91 jaar

-         D. Steegstra                                      92 jaar.

-         L. Tijtsma-Dijkstra                              83 jaar.

-         J. Jansma-Jongbloed                        73 jaar.

-         G.de Boer-Zijlstra                              87 jaar.

-         T.Boskma                                          78 jaar.

-         R. Westra-Smeding                          77 jaar.

-         T. Visser-Holwerda                            87 jaar.

-         S. Holwerda                                      57 jaar.

-         A. Faber-Haaksma                           85 jaar.

J. Holwerda-Dijkstra                                    88 jaar.

 

Bijzonderheden 2022;

Er is een vrijwilligers uitje op de vlinderbalg geweest.

Er is een bankje bij de urnenmuur geplaatst.

Er zijn 16 graven geruimd.

De aula is dit jaar niet gebruikt.

Kerstborrel op 21-december.