Begrafenisvereniging
"De Laatste Eer"
Anjum

Notulen ledenvergadering

 

Notulen ledenvergadering begrafenisvereniging de Laatste Eer.

Datum; woensdag 8 September 2021 om 20.00 uur.

Locatie;  MFA de Dobbe in Anjum.

 

 

 

 

 

 

1.