Begrafenisvereniging
"De Laatste Eer"
Anjum

Klachtenprocedure

Soms gaat er iets mis. Gelukkig zet je de meeste fouten weer recht met een goed gesprek en een excuus. Leidt dat niet tot een oplossing en ben je niet tevreden over de gang van zaken, dan kun je een klacht indienen.

Globaal is dit de procedure die dan ingaat:

  • Reageer schriftelijk naar het bestuur (dit kan d.m.v. het onderstaande contactformulier)
  • Vertel waarom het gaat en voeg relevante informatie bij.
  • Je klacht wordt door het bestuur geregistreerd op een klachtenformulier.
  • Binnen één week nadat je klacht is ontvangen, mag je van de vereniging een schriftelijke reactie verwachten. Hierin staat wat er met je klacht wordt gedaan en binnen welke termijn deze wordt opgelost.
Stuur een kopie van dit bericht naar je eigen e-mailadres

De vereniging zal er alles aan doen klachten netjes af te handelen. Ben je niet tevreden met de oplossing, dan kun je altijd nog contact opnemen met de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen.